Milieufederatie Zuid-Holland: Toolkit 'Slim licht'

Boekje spread 2

Publicatie van de Milieufederatie Zuid-Holland voor gemeenten over lichtvervuiling. De toolkit bevat tips, goede voorbeelden en verwijzingen die de wethouder kunnen helpen bij zijn beleid ten aanzien van energiebesparing bij openbare verlichting en reclame- en sierverlichting.