VHS

Logo

Logo voor de VHS, Vakbeweging voor Hogeropgeleid Spoorwegpersoneel.