Zuid Hollandse Vormgevings Prijs

Logo

Logo en boekje voor de Zuid-Hollandse Vormgevingsprijs.

In samenwerking met Minke Themans, Studio Minke Themans